ποδάγρα

ποδάγρα
Νόσος που οφείλεται σε εναπόθεση ουρικού οξέος στους ιστούς. Έχει ιδιοσυστατικό κληρονομικό χαρακτήρα και εκδηλώνεται κυρίως με επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξείας αρθρίτιδας, που συχνότερα προσβάλλει τη μεταταρσιοφαλαγγική άρθρωση του μεγάλου δάχτυλου του άκρου ποδιού και τις άλλες αρθρώσεις των άκρων. Στο αίμα συνυπάρχει αύξηση του ουρικού οξέος (υπερουριχαιμία), ιδίως κατά τη διάρκεια των παροξυσμών. Τα αίτια της εναπόθεσης του ουρικού οξέος, φυσιολογικού προϊόντος του μεταβολισμού των πουρινών είναι ακόμα άγνωστα· οι ιστοί αντιδρούν με μη ειδικά φαινόμενα φλεγμονής που, όταν ενδιαφέρουν τις αρθρώσεις, προκαλούν τις τυπικές εκδηλώσεις της νόσου. Οι εναποθέσεις του ουρικού οξέος, κυρίως στις αρθρώσεις και στο πτερύγιο του αυτιού, σχηματίζουν όζους που ονομάζονται τόφοι. Η ποδάγρα εμφανίζεται συχνότερα στους άνδρες και στα άτομα που ζουν καθιστική ζωή, ιδίως αν συνδυάζουν κατάχρηση τροφής και οινοπνευματωδών.
* * *
η, ΝΜΑ
χρόνια νόσος, προσβολή τής πρώτης μεταταρσιοφαλαγγικής αρθρώσεως τού ποδιού από ουρική αρθρίτιδα
αρχ.
1. παγίδα για σύλληψη θηραμάτων από τα πόδια («δουλοῡν ὗς ἀγρίους πλέγμασιν... ἐλάφους τε ποδάγραις καὶ ἁρπεδόναις», Ξεν.)
2. (ως κύριο ὁν.) Ποδάγρα
προσωνυμία τής Αρτέμιδος («ἔστι δὲ καὶ Ποδάγρας ἄλλης Ἀρτέμιδος ἐν τῇ Λακωνικῇ ἱερόν», Κλήμ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < πούς, ποδός + ἄγρα «κυνήγι, πιάσιμο». Η λ. χρησιμοποιείται και με τη σημ. «παγίδα» (πρβλ. γαλε-άγρα, μυ-άγρα) και με σημ. «νόσος τών ποδιών» (πρβλ. χειρ-άγρα)].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ποδάγρα — ποδάγρᾱ , ποδάγρα trap for the feet fem nom/voc/acc dual ποδάγρᾱ , ποδάγρα trap for the feet fem nom/voc sg (attic doric aeolic) ποδάγρᾱ , ποδαγράω have gout in the feet pres imperat act 2nd sg ποδάγρᾱ , ποδαγράω have gout in the feet imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποδάγρᾳ — ποδάγραι , ποδάγρα trap for the feet fem nom/voc pl ποδάγρᾱͅ , ποδάγρα trap for the feet fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποδάγρα — η πάθηση των αρθρώσεων των ποδιών …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ποδαγρᾷ — ποδαγράω have gout in the feet pres subj mp 2nd sg ποδαγράω have gout in the feet pres ind mp 2nd sg (epic) ποδαγράω have gout in the feet pres subj act 3rd sg ποδαγράω have gout in the feet pres ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποδάγραν — ποδάγρᾱν , ποδάγρα trap for the feet fem acc sg (attic doric aeolic) ποδάγρᾱν , ποδαγράω have gout in the feet imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ποδάγρᾱν , ποδαγράω have gout in the feet imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ποδάγρᾱν ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποδάγρας — ποδάγρᾱς , ποδάγρα trap for the feet fem acc pl ποδάγρᾱς , ποδάγρα trap for the feet fem gen sg (attic doric aeolic) ποδάγρᾱς , ποδαγράω have gout in the feet pres ind act 2nd sg (attic) ποδάγρᾱς , ποδαγράω have gout in the feet imperf ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποδάγραι — ποδάγρα trap for the feet fem nom/voc pl ποδάγρᾱͅ , ποδάγρα trap for the feet fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποδαγρᾶν — ποδάγρα trap for the feet fem gen pl (doric aeolic) ποδαγράω have gout in the feet pres part act masc voc sg (doric aeolic) ποδαγράω have gout in the feet pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) ποδαγράω have gout in the feet pres part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποδαγρῶν — ποδάγρα trap for the feet fem gen pl ποδαγράω have gout in the feet pres part act masc voc sg ποδαγράω have gout in the feet pres part act neut nom/voc/acc sg ποδαγράω have gout in the feet pres part act masc nom sg (attic epic ionic) ποδαγράω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ποδάγραις — ποδάγρα trap for the feet fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”